Performance

Siden starten i 2020 til ultimo april 2024, har nettoafkastet (efter alle omkostninger og fee) været +146,0%, svarende til et gennemsnitligt årligt afkast på +26,0%. 

 

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.