Investorinformation

Minimumsinvestering er 750.000 kr.

I praksis foregår indtrædelse ved, at tegningsblanketten udfyldes og returneres til jh@nordic-compound.com i underskrevet stand senest den næstsidste hverdag i måneden.

Tegningsbeløbet skal overføres til klientkonto hos Mazanti Andersen senest den sidste hverdag i måneden.

Tegningsbeløbet giver forholdsmæssig ejerandel i Nordic Compound Invest A/S. Antal aktier opgøres på baggrund af indre værdi i Nordic Compound Invest A/S baseret på lukkekurserne ultimo måneden. Indtrædelsesomkostninger, dækkende advokatomkostninger, gebyr til Erhvervsstyrelsen og transaktionsomkostninger for de efterfølgende værdipapirhandler, udgør 0,30% af tegningsbeløbet og modregnes i tegningsbeløbet ved opgørelse af tildelingen af antal aktier.

Den første hverdag i den kommende måned udarbejder advokaten kapitalforhøjelsesdokumentet og relaterede dokumenter (opdateret ejerbog og vedtægter) og sender kapitalforhøjelsesdokumentet til de nye medinvestorer til digital underskrift med Penneo. Afslutningsvist registrerer advokaten kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen og frigiver herefter de deponerede tegningsbeløb til Nordic Compound Invest.

Hvis du har interesse i at høre mere om Nordic Compound Invest eller har spørgsmål til tegningsprocessen, kan du kontakte Jakob Have på telefon eller email:

Tegningsblanket

Investorpræsentation

Nordic-Compound-Invest_praesentation-februar-2024-front-842

Central investorinformation

Central investorinformation_Nordic Compound Invest_Side_1

Ansvarlige Investeringer

Politik for ansvarlige investeringer_Nordic Compound Invest_Side_1

Vedtægter

Vedtægter_Nordic_Compound_Invest_AS_03012022_Side_1